ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 2.ผู้ป่วยหนัก การดูแล แง่จิตวิทยา 3.ผู้ป่วยใกล้ตาย การดูแล แง่จิตวิทยา 4

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-611-11-0057-0
 ผู้แต่ง  ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์.
 ชื่อเรื่อง 
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 2552.
 เลขเรียก  WY154 ก451 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  98 หน้า.
 หัวเรื่อง  I. ศรีเกียรติ อนันสวัสดิ์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 2.ผู้ป่วยหนัก--การดูแล--แง่จิตวิทยา 3.ผู้ป่วยใกล้ตาย--การดูแล--แง่จิตวิทยา 4.การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY154 ก451 2552 ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 202298

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.